Käyttösopimus

Kiitämme web-sivustolle käynnistä. Tämän web-sivustoon pääsy ja käyttö ovat allaolevien käyttöehtojen alaisia. Käyttösopimus käsittää lakitiedon tämän web-sivuston käytölle ja siinä käynnille, henkistä omaisuutta koskevan julistuksen ja viittauksen säädöksestä yksityiselämän suojasta.

Sinua kehotetaan lukemaan tämän Käyttösopimuksen huolellisesti ennen web-sivustolla käyntiä tai sen käyttöä jollain tavalla.

Kaikki muu käynti ja/tai tämän web-sivuston käyttö merkitsee näiden käyttöehtojen täydellistä hyväksyntää. Jos sinun on vaikea lukea kyseisiä ehtoja tai et ole samaa mieltä niiden sisällöstä, DNX Network SARL suosittelee, ettet enää käy etkä käytä tätä web-sivustoa.

 1. Juridisia tietoja koskien DNX Network SARL:ia

  Tätä web-sivustoa julkaistaan online ja ylläpidetään DNX Network SARLin vastuulla, jonka osoite ja muut erityistiedot löytyvät alempaa:
  Pääkonttorin osoite): 42 Rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, Luxembourg
  Yleinen sähköposti: support@dnxnetwork.lu
  Puhelinnumero: +352 2786 20 29
  Kopiokoneen numero: +352 2700 2801
  ALV-umero: LU 23052515

 2. Sopimuksen sovellusala

  DNX Network SARL tähtää webkameran käytön ja maksupalvelujen helpottamiseen, joita nimitetään tästedes Sisältöpalveluksi, jota tarjoavat ulkopuoliset, joita kutsutaan tästedes "Webkuvaajiksi".

  DNX Network SARL luovuttaa pääsyn web-kameran Sisältöpalveluun ja mahdollisuuden maksaa Sisältöpalvelusta teknisten ympäristöjen kautta, joita kutustaan tästedes Tukipalveluksi.

  Maksamasi kulut sisältävät Sisältöpalvelun ja Tukipalvelun käytön. DNX Network SARL siirtää Sisältöpalvelun kulut web-kameralle, jotta hän tarjoaisi sinulle Sisältöpalvelua ja saisi Tukipalvelun kulut omalle kontolleen Tuipalvelun sinulle tarjoamiseksi. Asian helpottamiseksi DNX Network SARL voi käyttää ulkopuolisten tarjoamia maksutapoja maksutapahtuman suorittamiseen, kuten puhelinoperaattoreja, luottokorttiyhtiöitä ja Internetmaksujärjestöjä.

 3. Taksat ja korvaukset

  DNX Network SARL takaa rajoittamattoman pääsyn tiliisi. web-kameran Sisältöpalveluita on mahdollista ostaa vain sitä mukaa kuin Käyttäjätilin luotto sallii ne. Tätä luottoa voi saada Käyttäjän suorittamaa maksua vastaan, joka on ilmoitettu internetsivuilla, hänen ostaessaan luottopaketteja.

  Käyttäjä voi käyttää luottoaan vain DNX Network SARLissä. Tätä luottoa ei voi siirtää ulkopuolisille tai käyttää muutoin, esimerkiksi palveluiden tai hyödykkeiden ostamiseen muille osapuolille.

  Voit valita auto-pack-vaihtoehdon. Hyväksymällä tämän vaihtoehdon annat DNX Network SARLille luvan uudistaa viime pakettiostoksesi, kun olet käyttämässä web-kameran Sisältopalveluja. Tiliäsi hyvitetään siis automaattisesti. Voit desaktivoida tämän toiminnon milloin vain klikkaamalla "Tiliäni".

  Kun uutta luottoa ei ole lisätty tiliin 3 kuukauteen, DNX Network SARL laskuttaa kuukausittain 10 krediittiä (rahayksikköä) laskien kuun 4:stä pitämään tilin aktiivisena. Kun tilillä on kerrankin 0 krediittiä, tätä laskutusta ei enää suoriteta.

  DNX Network SARL varaa oikeuden muuttaa milloin vain web-sivustollaan julkaisemia palveluja ja hintoja ja niin muodoin muuttaa, aktualisoida tai täydentää tämän käyttösopimuksen ehtoja. On sinun tehtäväsi tarkistaa säännöllisesti tämä käyttösopimus. Jos jatkat web-sivuston käyttöä muutosten tultua voimaan, tunnustat ja hyväksyt muutokset.

  DNX Network SARL ei lisäksi ota mitään vastuuta mahdollisesti vahingoittavista seurauksista, joita koituu web-sivustoon tai käyttösopimukseen tehdyistä muutoksista.

 4. Vastuurajoitukset

  DNX Network SARL tekee kohtuullisia ponnisteluja kaupallisesti, jotta sen Tukipalvelu olisi jatkuvasti saatavana ja varmistaakseen web-sivuston kaikilla kaupallisesti järkevillä tavoilla. DNX Network SARL ryhtyy kaikkiin toimiin rajoittaakseen teknisistä vioista johtuneet haitat.

  DNX Network SARL ei voi kuitenkaan sulke apois sitä mahdollisuutta, että tapahtuu huonoja teknisiä toimia tai luvattomia väliintuloja tai esiintyy viruksia. Sen vuoksi DNX Network SARL ei voi taata, etteikö pääsyn Tukipalveluun voisi katketa tai mitään muutakaan haittaa ei esiintyisi. Siksi DNX Network SARLiä ei voi pitää vastuussa virheistä, toimintahäiriöistä, vioista ja ongelmista, joita voi koitua Tukipalvelun käytöstä.

  Tunnustat lisäksi, että DNX Network SARLillä on oikeus katkaista pääsy tukipalveluunsa ilmainen etukäteisilmoitusta, etsiä ja poistaa kaikki mahdolliset vilppi- ja väärinkäyttötapaukset, korjata teknisiä tai toiminta- ja käyttövikoja. Kyseiset katkot ovat tarpeen tukipalvelun muuttamisessa ja parantamisessa ja palvelun säännöllisessä teknisisessä ylläpidossa. DNX Network SARL ei ota mitään vastuuta mistään haitasta, joita voi koitua kyseisistä katkoista.

  Ei mitään vastuuta teknisistä vioista

  DNX Network SARLiä ei voi pitää vastuussa mistään haitasta tai vahingosta, joita voit saada Sisältöpalvelun käytöstä tämän Tukipalvelun välittämänä. Tunnustat ja hyväksyt lisäksi, että tietojen lataus käyttämällä web-sivustoa jollain muulla tavalla, on omassa vallassasi ja omalla vastuullasi. Olet ainoana vastuussa kaikesta mahdollisesta vahingosta, jota voi koitua tietojärjestelmääsi tai tietojen menetyksestä, joka johtuu tietojen latauksesta.

  Ei mitään vastuuta ulkopuolisten hyperlinkeistä

  Ulkopuolisten kokonaan tai osittain hallitsemat tai hyödyntämät tai heille kuuluvat web-sivustot voivat tarjota linkkejä tälle web-sivustolle. DNX Network SARL ei ole tutkinut näiden sivustojen sisältöjä, eikä sillä ole mitään valtaa tai vaikutusvaltaa koskien kyseisten web-sivustojen sisältöä tai muita piirteitä.

 5. Tekniset vaatimukset

  Web-kameran tarjoama sisältöpalvelun käyttö voidaan alistaa tietyille teknisille vaatimuksille. formaatit, joissa sisältöpalvelun kuvia tarjotaan, kuten myös vaaditut video- ja audiolaitteet ja et Internetliitäntätyyppi on ilmoitettu web-sivustolla. Jos ne eivät vastaa kyseisiä teknisiä vaatimuksia, on mahdollista, ettet kykene käyttämään sisältöpalvelua. On lisäksi mahdollista, että tietokoneeseesi sovellettavien turvatoimien vuoksi et voi käyttää Sisältöpalvelua.

 6. Käyttäjän velvollisuudet

  Sinun täytyy olla vähintään 18-vuotias tai tapauksessa, jossa voimassa oleva laki määrää sinun olevan vanhempi voidaksesi laillisesti käyttää Sisältöpalvelua, sinulla tulee lain määräämä ikä.

  Huolimatta muiden käyttöehtojen säädöksistä sitoudut käyttäjänä varsinkin:

  • - Käytä web-sivustoa hyvässä uskossa järkevästi ja näiden käyttöehtojen mukaisesti
  • - älä käytä laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia tämän web-sivuston hyvän toiminnan muutokseen tai muutosyritykseen. Sitoudut lisäksi olemaan suorittamatta toimea, joka kuormittaa kohtuuttomasti tai suhteettoman paljon tämän web-sivuston infrastruktuuria (mikä voi aiheuttaa väliaikaisen tai lopullisen toimimattomuuden), tai halventaa sisältöä.
  • - älä käytä web-sivustoa laittomiin tarkoituksiin tai tarkoituksena aiheuttaa haittaa DNX Network SARLin tai jonkun ulkopuolisen maineelle
  • - älä linkitä web-sivustoa muuhun web-sivustoon ilman DNX Network SARLin kirjallista etukäteislupaa

  Jos DNX Network SARL huomaa tai sillä on syytä luulla, että rikot jotain edellä mainituista määräyksistä [kohdat a) - d)] tai mitään muuta näiden käyttöehtojen asettamaa määräystä, DNX Network SARLilla on oikeus kieltää kokonaan tai osittain pääsysi sen web-sivustolle.

 7. Henkisen omaisuuden oikeudet

  Tunnustat ja hyväksyt, että DNX Network SARLin web-sivuston sisältö, käsittäen rajoittamattomasti tekstin, valokuvat, kuvituksen, kuvatut teknologiat, logot, kuvakkeet ja ohjelmistot, on henkisen ja/tai teollisen omaisuuden suojaamaa kaikissa muodoissa, kaikissa välineissä ja teknologioissa, rajoittamattomasti mukaanlukien tekijänoikeudet, tuotemerkit, tietopankkeihin liittyvät oikeudet, kauppanimet, alan nimet, tietotaito, mallit, logot ja piirrokset. DNX Network SARL varaa kaikki oikeudet näihin kohtiin.

  Tämän web-sivuston käyttö ei anna mitään oikeutta sen sisältöön. Et voi muuntaa, sovittaa, julkaista, jaella tai hyödyntää millään tavoin tämän web-sivuston mitään osaa kokonaan tai osittain. Et voi lisätä tai laittaa paikoilleen linkkiä tähän web-sivustoon muusta web-sivustosta, joka kuuluu sinulle tai työnantajallesi tai millekään kolmannelle osapuolelle tai jota sinä, työnantajasi tai joku kolmas osapuoli ylläpitää ja hyödyntää, ilman DNX Network SARLin etukäteistä kirjallista lupaa.

  Sinulla ei ole mitään oikeutta ladattuihin sisältöihin. Joka sisältöjen muutos, sovitus, julkaisu ja lähetys, joka on ladattu muuhun kuin henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön on jyrkästi kielletty ilman DNX Network SARLin kirjallista etukäteislupaa.

 8. Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja

  DNX Network SARL ryhtyy kaikkiin toimiin suojaamaan antamiasi henkilötietoja. Löydät linkin Säädökseemme yksityiselämän suojasta tästä.

  By accepting the terms and conditions, you also authorize us for an unlimited time to keep on file the last four digits of your registered card number for future payments and to charge all balances accrued on the subscriptions and related services as explained above with the information saved (in agreement with the cancellation and refund policy included in the T&C). Furthermore you are aware that if any of terms above and this consent agreement is changed, we will contact you to inform you of the change(s). As consequence it is your responsibility to ensure that the contact details you provide are correct and to communicate us at the address mentioned in the footer the most current information. You can withdraw this consent anytime by simply contacting us via the contact form.

 9. Viestitietojen varmuuskopio

  Jos haluat käyttää keskusteluhuonetta tai muita ineraktiivisen viestinnän mahdollisuuksia, hyväksyt näiden tietojen säilytyksen. DNX Network SARL tekee varmuuskopion näistä tiedoista riita-asioiden ratkaisutarpeen, avunannon perusteella ja siksi, että se haluaa tutkia ongelmia lain suomissa rajoissa. DNX Network SARL ei jaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, paitsi vastauksena oikeaksi todettuun pyyntöön virkavallalta tai muilta hallituksen elimiltä rikos- tai epäillyn laittoman toiminnan tutkimuksen puitteissa.

 10. Yhteydenotto meihin

  Jos haluat lisäselvityksiä tai selvennyksen koskien näitä käyttöehtoja, pyydämme ottamaan yhteyttä DNX Network SARLiin eräällä seuraavista tavoista:
  Sähköposti : support@dnxnetwork.lu
  puh.: +352 2786 20 29
  faksi: +352 2700 2801

  DNX Network SARL ryhtyy kaikkiin toimiin ratkaistakseen kohtuullisessa ajassa kaikki väärinkäsitykset, valitukset ja tekniset tai käyttöongelmat lliityen web-sivustoon tai sen sisällön laatuun, jotka tuot sen tietoon

 11. Käyttöehtojen lainvoimaisuus

  Jos joku näistä käyttöehdoista osoittautuu täysin mitättömäksi ja/tai kelpaamattomaksi, se ei vaikuta muiden käyttöehtojen voimassa oloon tai sovellettavuuteen. Joka määräys, joka ei päde kokonaan tai osittain ja/tai sitä ei voi soveltaa, korvautuu ao. pätevällä määräyksellä, joka on mahdollisimman lähellä kumotun määräyksen alkuperäistä tarkoitusta.

 12. Voimassa oleva oikeus ja tuomiovalta

  Luxemburgin oikeus hallitsee tätä käyttösopimusta. Joka web-sivustostamme johtuva tai siihen liittyvä riitatapaus tai joka johtuu näiden käyttöehtojen hyväksynnästä, tulkinnasta tai kunnioituksesta ja/tai säädöksestä koskien yksityiselämän suojaa ovat yksinomaan Luxemburgin laillisten tuomioistuimien alaista, jotka soveltavat Luxembúrgin oikeutta, poikkeuksena kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt.

 13. Korvaukset ja valitukset

  DNX Network SARL varaa oikeuden täysin omaan valtaansa korvata asiakkailleen menetyksiä ja tämä vain poikkeusolosuhteissa (kuten teknisissä vioissa). DNX Network SARL ryhtyy asiakkansa korvausjärjestelyyn joko hyvittämällä suoraan tämän pankkitiliä, tai korvaamalla tälle ostoksessa tehdyllä maksutavalla (kun mahdollista). Kun korvausvalitus tai -vaaatimus on esitetty, DNX Network SARL ottaa huomioon muiden asiakkaiden valitukset, kuten myös kaikki järjestelmäämme rekisteröidyt parametrit ja tiedot. Korvausvalitus tai -vaatimustapauksissa kääntykää Asiakaspalvelumme puoleen: support@dnxnetwork.lu.

 14. 18 U.S.C 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement

  In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models’ proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

  dAgency SA
  Rue des Alpes 21
  1201 Genève - Suisse

This site uses cookies to analyze the website, to make it more user-friendly and to offer you products tailored to your needs.
By using the site, you accept the terms of the Privacy Policy
Accept

Suosikkini (0/0)

  Viimeksi katsotut (0/0)

   Ok