Brugeraftale

Vi takker dig for besøget på vores website. Adgang og brug af dette website er underlagt de anvendelsesbetingelser, der er indikeret i nedenstående. Anvendelseskontrakten omfatter lovmæssige informationer i forbindelse med besøg på og anvendelse af dette website, en bekendtgørelse omhandlende intellektuel ejendomsret samt en reference til lovgivningen til beskyttelse af privatlivets fred.

Læs venligst nærværende anvendelseskontrakt grundigt førend du besøger vores website eller anvender det på nogen som helst måde.

Ethvert andet besøg eller enhver anden anvendelse af dette website indbefatter fuldstændig accept af nærværende anvendelsesbetingelser. Hvis du har svært ved at læse disse betingelser, eller hvis du ikke er enig i indholdet, foreslår DNX Network SARL, at du ikke besøger eller anvender websitet yderligere.

 1. Juridiske informationer fra DNX Network SARL

  Dette website udgives online og hører under DNX Network SARL, hvis adresse og øvrige oplysninger findes i nedenstående:
  Hovedsæde (adresse): 42 Rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, Luxembourg
  Almindelig email support@dnxnetwork.lu
  Telefonnr.: +352 2786 20 29
  Faxnummer: +352 2700 2801
  Momsnummer: LU 23052515

 2. Kontraktens anvendelsesområde

  DNX Network SARL gør alt for at optimere anvendelsen af og betalingen for webcam-service, i det efterfølgende kaldet Indholdsservice, som tilbydes af trejdeparter, i det efterfølgende kaldet Webcamer(s).

  DNX Network SARL leverer adgangen til Webcamerens Indholdsservice såvel som muligheden for at betale for Indholdsservice via vores tekniske platforme, i det efterfølgende kaldet Supportservice.

  Din betaling dækker brugen af Indholdsservice og af Supportservice. DNX Network SARL videresender omkostningerne for Indholdsservice til Webcameren for at denne kan yde Indholdsservice til dig og modtager omkostningerne for Servicesupport for ydelsen af Supportservice til dig. DNX Network SARL oplyser, at vi kan benytte os af betalingsmåder, der udbydes af tredjeparter til gennemførelse af betalingstransaktionen, så som telefonioperatører, kredikortvirksomheder eller firmaer, der varetager elektronisk betaling.

 3. Priser og godtgørelser

  DNX Network SARL garanterer, at du har ubegrænset adgang til din konto. Det er kun muligt at købe Webcamerens Indholdsservice så længe brugeren har kredit nok på sin konto. Kredit kan købes af brugeren på den på vores webside beskrevne måde, ved at købe de såkaldte kreditpakker.

  Brugeren kan kun anvende sine kreditter hos DNX Network SARL. Disse kreditter kan ikke krediteres tredjeparter eller anvendes på anden vis, som for eksempel ved at købe services eller ydelser hos tredjeparter.

  Du kan vælge auto pack-muligheden. Ved at vælge denne mulighed giver du DNX Network SARL ret til at forny dit sidste pakke-køb, når du benytter Indholdsservice fra en Webcamer. Din konto genkrediteres altså automatisk. Du kan deaktivere denne mulighed til enhver tid ved at logge på Min konto.

  Når ingen ny kredit er tilføjet kontoen inden for 3 måneder, konterer DNX Network SARL månedligt 10 kreditter at regne fra 4. måned for at holde kontoen aktiv. Når kontoen har 0 kreditter, vil denne forholdsregel ikke længe anvendes.

  DNX Network SARL forbeholder sig retten til at ændre i servicebetingelser og priser på vores website på et hvilket som helst tidspunkt og dermed ændre, opdatere eller fuldføre dispositionerne i de aktuelle anvendelsesbetingelser. Det er op til dig regelmæssigt at holde dig opdateret omkring de aktuelle anvendelsesbetingelser. Hvis du fortsætter med at anvende websitet efter at ændringerne er begyndt at gælde, accepterer du dermed disse.

  Derudover frasiger DNX Network SARL sig ethvert ansvar i forbindelse med følger af eventuelle skader, som er resultatet af ændringer på websiden eller dens anvendelsesbetingelser.

 4. Begrænsninger i forhold til ansvar

  DNX Network SARL gør en stor indsats for at vores supportfunktion er disponibel alle tider af døgnet, og vi sikrer også vores website med alle til rådighed stående midler. DNX Network SARL gør alt for at begrænse eventuelle tekniske udfald, som kan give forstyrrelser.

  DNX Network SARL kan dog ikke udelukke muligheden for, at tekniske fejl eller ikke autoriserede interventioner finder sted, eller at der vil kunne forekomme virus. Af disse årsager kan DNX Network SARL ikke garantere, at adgangen til Supportservice ikke afbrydes, eller at en anden form for gene kan forekomme. Derfor kan DNX Network SARL ikke holdes ansvarlig for fejl, funktionelle svigt, hændelser eller problemer der berører Supporservice-funktionen.

  Derudover accepterer du, at DNX Network SARL har ret til at afbryde adgangen til Supportservice uden varsel, såvel som til at udføre fejlfinding og slette ethvert misbrug samt rette tekniske, funktionelle eller operationelle svigt. De nævnte afbrydelser er nødvendige for at modificere eller forbedre Suppportservice for at sikre en stabil teknisk vedligeholdelse. DNX Network SARL påtager sig intet ansvar for en hvilken som helst skade du måtte lide som følge af de nævnte afbrydelser.

  Ingen ansvar over for tekniske fejl

  DNX Network SARL kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader som følge af anvendelsen af det indhold, som udbydes af en intermediær formidler. Derudover accepterer du, at downloads via websiden af tredjeparters materiale er på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for eventuelle skader, som dit IT-system måtte lide som følge af downloads af data.

  Ingen ansvar over for tredjeparters hyperlinks

  Websites, der tilhører tredjeparter, eller som er oprettet og benyttes helt eller delvis af tredjeparter, kan oplyse links til dette website. DNX Network SARL har ikke undersøgt indholdet af disse websites og har ingen indflydelse på indholdet eller andre egenskaber for disse websites.

 5. Tekniske krav

  Brugen af Indholdsservice, som tilbydes af Webcameren kan være underlagt visse tekniske krav. Det format i hvilket Indholdsservice sendes, såvel som videoafspillere og påkrævede audiovisuelle midler og den krævede internetforbindelse, indikeres på websiden. Hvis du ikke lever op til de pågældende krav, kan du muligvis ikke benytte Indholdsservice. Desuden kan de anvendte tekniske beskyttelsestiltag betyde, at din computer ikke kan anvendes til Indholdsservice.

 6. Brugerens forpligtelser

  Du skal være mindst 18 år gammel, eller, i tilfælde af at loven kræver, at du skal være ældre for at benytte Indholdsservice, have den alder, som den pågældende lov kræver.

  Uanset dispositioner og andre anvendelsesbetingelser forpligter du dig som bruger til især at:

  • - Benyt venligst dette website i god tro, på fornuftig vis og ikke i modstrid med nærværende anvendelsesbetingelser
  • - Benyt venligst ikke nogen anordninger, software eller rutiner for at ændre dette websites funktion. Du må ikke foretage en handling, der belaster infrastrukturen på websitet (hvilket kan medføre permanente udfald).
  • - Dette website må ikke anvendes til ulovlige formål eller i et øjemed, der kan skade DNX Network SARLs eller tredjeparters omdømme.
  • - Tilknyt ikke dette website med andre websites uden forudgående skriflig tilladelse fra DNX Network SARL

  Hvis DNX Network SARL opdager eller har formodning om, at du overtræder en af bestemmelserne (punkterne a til d), eller enhver anden bestemmelse, der forefindes i anvendelsesbetingelserne, forbeholder DNX Network SARL sig ret til at nægte dig adgang til sit website, helt eller delvist.

 7. Intellektuel ejendomsret

  Du accepterer, at indholdet af DNX Network SARLs website, hvilket også omfatter al tekst, alle fotos, illustrationer, beskreven teknologi, logoer og software, er beskyttet på enhver måde af den intellektuelle ejendomsret og/eller den industrielle lovgivning, hvilket omfatter ophavsret, kommercielle mærker, bestemmelser vedrørende databehandling, kommercielle benævnelser, domænenavne, know-how, modeller, logoer og design. DNX Network SARL forbeholder sig ret til disse elementer.

  Brugen af dette website giver ikke ret til dets indhold. Du kan ikke ændre, tilpasse, udgive, distribuere eller på nogen måde udnytte en del af dette website, hverken helt eller delvist. Du kan ikke lægge et link ud på en webside, som tilhører dig eller en tredjepart, som vedligeholdes eller bruges af dig, din arbejdsgiver eller en hvilken som helst tredjepart, uden forudgående aftale med DNX Network SARL.

  Du råder ikke over nogen rettigheder over indhold, som du har downloadet. Enhver ændring, tilpasning, udgivelse eller udspredelse af downloadet materiale, som ikke er til personligt brug og ikke kommercielt, er strengt forbudt uden forudgående samtykke fra DNX Network SARL.

 8. Beskyttelse af privatlivets fred og personlige data

  DNX Network SARL gør alt for at beskytte personlige oplysninger, som du måtte kommunikere. Du kan finde et link til vores regler for beskyttelse og privatliv her.

  By accepting the terms and conditions, you also authorize us for an unlimited time to keep on file the last four digits of your registered card number for future payments and to charge all balances accrued on the subscriptions and related services as explained above with the information saved (in agreement with the cancellation and refund policy included in the T&C). Furthermore you are aware that if any of terms above and this consent agreement is changed, we will contact you to inform you of the change(s). As consequence it is your responsibility to ensure that the contact details you provide are correct and to communicate us at the address mentioned in the footer the most current information. You can withdraw this consent anytime by simply contacting us via the contact form.

 9. Sikkerhedskopiering og sikring af information

  Hvis du vælger at benytte dig af chat-forum eller andre muligheder for interaktiv kommunikation, accepterer du, at informationerne gemmes. DNX Network SARL sikkerhedskopierer informationerne for at kunne løse tvister, give assistance og søge efter problemer, hvilket loven giver ret til. DNX Network SARL deler ikke disse informationer med tredjeparter, undtagen i forbindelse med en godkendt forespørgsel fra ordensmagten eller andre ansvarlige lovudøvere i forbindelse med en kriminel undersøgelse eller en formodning om ulovlige aktiviteter.

 10. Kontakt os

  Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger, eller har opklarende spørgsmål i forbindelse med de nærværende anvendelsesbetingelser, beder vi dig om at kontakte DNX Network SARL på en af følgende måder:
  Email : support@dnxnetwork.lu
  Tlf.: +352 2786 20 29
  fax: +352 2700 2801

  DNX Network SARL gør alt for – inden for et rimeligt tidsrum – at løse problemer og klager vedrørende tekniske problemer på vores webside, eller kvalitetsmæssige ting vedrørende indholdet, som du er blevet opmærksom på.

 11. Anvendelsesbetingelsernes juridiske gyldighed

  Hvis en af nærværende anvendelsesbetingelser viser sig at være ugyldig ikke ikke-anvendelig, bliver de øvrige anvendelsesbetinger ikke berørt. Enhver bestemmelse, der måtte være helt eller delvist ugyldig eller ikke-gennemførlig vil hurtigst muligt blive erstattet af en gyldig bestemmelse, der så vidt muligt vil omfatte indholdet i den ugyldige disposition.

 12. Gældende love og jurisdiktion

  Den luxembourgske lovgivning ligger til grund for denne anvendelseskontrakt. Enhver tvist, der er et resultat af anvendelsen af vores website, eller som vedrører accept, fortolkning eller overholdelse af nærværende brugsbetingelser og/eller lovgivningen inden for beskyttelsen af privatlivets fred, er underlagt den ansvarlige luxembourgske domstolsmyndighed, som håndhæver den luxembourgske lovgivning, med undtagelse af lovgivningen om den internationale privatret.

 13. Tilbagebetaling og erstatningskrav

  DNX Network SARL forbeholder sig retten til udelukkende at tilbagebetale sine kunder i forbindelse med særlige omstændigheder (som f.eks. tekniske svigt). DNX Network SARL tilbagebetaler sin kunde enten ved direkte at overføre et beløb til dennes konto, eller ved at tilbagebetale med samme betalingsmetode, som kunden har brugt ved købet (når dette er muligt). Når en klage eller et påbud om tilbagebetaling er sendt, tager DNX Network SARL andres kunders eventuelle klager og andre parametre med i overvejelserne, som måtte være registreret i vores system. Alle klager eller påbud om tilbagebetaling skal rettes til vores kundeservice på: support@dnxnetwork.lu.

 14. 18 U.S.C 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement

  In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models’ proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

  dAgency SA
  Rue des Alpes 21
  1201 Genève - Suisse

This site uses cookies to analyze the website, to make it more user-friendly and to offer you products tailored to your needs.
By using the site, you accept the terms of the Privacy Policy
Accept

Mine favoritter (0/0)

  Senest besøgte (0/0)

   Ok